BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLET SINAV HAZIRLIK MERKEZİ

Bilgi Hazırlık Atlama – BİLET Başarı Oranımız: % 96

Hazırlıkta Bir Yıl Kaybetmeyin!

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sistemi

Bilgi Üniversitesi, her yıl okula yeni kayıt olan öğrencileri Eylül ayında iki aşamalı bir İngilizce sınavına alır: BİLET 1 ve BİLET 2.

 

BİLET 1 Sınavı Nedir?

Öğrenciler önce BİLET 1 sınavına girerler. Bu sınav, Bilgi Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavıdır. Mevcut İngilizce bilginizi ölçer. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusu ve iki kısa paragraf yazma kısmından oluşur. Bu sınavdan 45 ve üstü alan öğrenciler BİLET 2 sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bilgi Üniversitesi, internet sitesinde Bilet 1 sınavını Cambridge University Press yayın kurumundan aldığını belirtmekte ve yasal sebeplerden dolayı BİLET 1. Aşama Sınav Örneği olarak öğrencileri ile herhangi bir şey maalesef paylaşamamaktadır.

BİLET 1 sınav içeriği hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Geçmiş senelerden tecrübelerimizi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

 

BİLET 2 Sınavı Nedir? Ne sorulur?

Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavıdır. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.

BİLET 2. Aşama, speaking, reading ve writing olmak üzere 3 bölümden oluşur ve 2 günde yapılır. İlk gün BİLET Speaking sınavı, 2. gün reading ve writing sınavları yapılır.

Bu sınavdan en az 60 puan alanlar hazırlık eğitimini atlayarak bölümlerine başlarlar. 60 puan altında not alan öğrenciler, BİLET 1. Sınavı’nda aldıkları notlara göre Hazırlık Programı’nda uygun seviyeye yerleştirilirler.

 

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Okulu Kurları

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, her biri 8 hafta süren 5 seviyeden / kurdan oluşur: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 ve Level 5.

Her kur sonunda ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler üst kura geçerler.

 

Bilgi Hazırlık Okulunda ortlamalar nasıl hesaplanır?

Bilgi Hazırlık Okulunda ortalamalar hesaplanırken şunlar belirtilen ağırlıklarda dikkate alınır:

 • Derse Devam (% 5): Her gün yoklama alınır. İlk 10 saatten sonra her 5 saat devamsızlık için notunuzdan 1 puan düşer. Bir kurda 35 saatten fazla devamsızlık yapıldığında devamsızlıktan sıfır puan alırsınız.
 • Derse Katılım (% 5): Tamamen hocaların insiyatifindedir. Derse zamanında ve hazırlıklı gelme, dersi dinleme ve derse aktif katılım gibi esasları vardır.
 • Ara Sınavlar (% 45): Dönem içinde yapılan quiz sınavlarıdır.
 • Destek Çalışmaları (% 5): Sınıf içi çalışmalar ve ödevler
 • Online Ödev ve Çalışmalar (% 5): Kitaplarınızı alırken herkese bir şifre verilir. Bu şifre ile online olarak yapılan çalışmalardır.
 • Gelişim Testi (Achievement Test – AT sınavı) (% 35): Her seviye sonunda yapılır. Konuşma ve yazılı kısım olarak yapılır. Level 5 öğrencilerinin bu sınavdan en az 60, diğer seviyelerin ise en az 55 alması gerekir. AT sınavlarından 75 ve üzeri not alanlar dönem içi ortalamasına bakılmaksızın bir üst seviyeye geçerler.

 

Bilgi Hazırlıktan nasıl muaf olunur? Hazırlık Atlama için BİLET dışında başka sınavlar kabul edilir mi?

Öğrencilerin  Bilgi hazırlıktan muaf olmaları için aşağıdaki sınavlardan belirtilen notları almış olmaları yeterlidir. Böyle bir durumda, akademik takvimde belirtilen güne kadar sınav notunuzu içeren belgeyi okula sunmanız gerektiğini unutmayın.

 • YDS / e-YDS: 65
 • TOEFL IBT: 75
 • PTE Academic: 67
 • FCE: B
 • CAE/CPE: C

 

 

İletişim

BİLGİ HAZIRLIK ATLAMA BİLET KURSU

Bilgi Hazırlıkta Uzman Hocalar, BİLET Sınav
Kaynakları, Denemeler, Bilgi’ye Özel Eğitim, …
KESİN BAŞARI!